Information om personuppgiftshantering

Personuppgifter som XL Wash AB erhåller från dig som kund lagras och/eller behandlas.

Personuppgifterna används för att XL Wash ska kunna uppfylla lagar och regelverk samt ge dig bra information och service, marknadsföring, uppföljning, kund- och marknadsanalyser. För att uppnå det kan uppgifterna behöva lämnas till XL Wash samarbetspartners och underleverantörer.

Du samtycker till behandling av dina personuppgifter i enlighet med ovanstående. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Du har även rätt till åtkomst av dina uppgifter och få informationen korrigerad. XL Wash är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.